• MSK Group

    Vår branschöverskridande familjekoncern säljer högteknologiska produkter till hela världen. Om man räknar med dotterbolagen sysselsätter MSK Group för tillfället cirka 650 proffs inom olika industrigrenar. Med vår hjälp fungerar vår kundernas vardag, från generation till generation.

MSK  Group och dess dotterbolag erbjuder studenter av olika branscher möglighet att göra bekantskap med familjekoncernens aktiviteter.

Bekanta dig med våra dotterbolag

Juncar Oy

 

Junkkari

 

MSK Cabins

 

MSK Plast Oy