MSK Group Oy:n tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan MSK Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden MSK Cabins Oy:n, MSK Plast Oy:n, MSK Matec GmbH:n, Junkkari Oy:n ja Juncar Oy:n henkilötietojen käsittelyä. Tekstissä käytetään myöhemmin sanaa MSK Group –konserni, jolla tarkoitetaan kaikkia konserniin kuuluvia yhtiöitä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja heidän työntekijöidensä tiedot sekä työnhakijoidemme tiedot.

Lataa tietosuojaseloste (pdf)

Selosteessa kerromme

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot
 2. Mitä tietoja keräämme
 3. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää
 4. Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme
 5. Kuinka kauan säilytämme tiedot
 6. Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin
 7. Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

MSK Group –konserni:

MSK Group Oy
Pohjanmaanväylä 1661
62375 Ylihärmä

Rekisterinpitäjän edustaja: Tuukka Niinimäki
Sähköposti: tuukka.niinimaki@msk.fi
Rekisterinpitäjän käyntiosoite: Pohjanmaanväylä 1661, 62375 Ylihärmä.

Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme?

Kerätyt henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
 • Työtehtävää kuvaavat tiedot: nimike, tehtävänkuvaus tai vastuualue
 • Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.
 • Erityisesti työhakemuksiin ja rekrytointiin liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, muut yhteystiedot, syntymäaika, henkilöä kiinnostavan työn yksilöintitiedot työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten koulutustiedot, työkokemus, kielitaito, osaaminen, luottamustoimet, henkilön kuva, haastatteluun sekä testeihin liittyvät tiedot, mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten palkkatoivomus, mistä tieto työmahdollisuudesta on saatu sekä hakemuksen käsittelyyn ja statukseen liittyviä tietoja
 • Käytämme evästeitä sivustojemme sujuvan käytön mahdollistamiseksi, kävijäliikenteen seurantaan ja analysointiin sekä kehittääksemme palvelujemme laatua. Evästeitä käytetään mm. käyttäjämäärien sekä palveluun saapumissivujen ja palvelusta poistumissivujen analysoinnissa.
 • Evästeiden käyttö on turvallista ja niiden avulla kerättävä tieto anonyymiä. Evästeiden käytön voi kytkeä pois internetselaimen asetuksista niin halutessaan. Sivustomme hyödyntää Google Analytics -työkalua, joka tallentaa evästeisiin tietoa verkkosivustojemme käytöstä.
 • Tietoja käytetään käyttäjän selailun analysoimiseen sivustoillamme ja raporttien laatimiseen sivustojemme tapahtumista. Käyttämällä verkkosivustojamme hyväksyt kuvatun evästeiden käytön esitetyn mukaisesti

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä:

 • Keräämme tiedot pääosin aina suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse verkkolomakkeen, chatin tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:

 • Kolmansilta osapuolilta keräämme tietoa kuluttaja-asiakkaan luottokelpoisuuden varmistamiset (Suomen Asiakastieto). Keräämme tietoja myös muista julkisista lähteistä kuten yritysrekisterit esimerkiksi YTJ ja PRH:n kaupparekisteri sopimuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää?

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien MSK Group –konsernin hallussa olevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

a) Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

b) Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

c) Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta.
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista

d) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

e) Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä MSK Group -konsernin tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perusten.  Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on.

g) Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä MSK Group -konsernin tietosuojavastaavaan.

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme?

MSK Group -konserni käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

Sopimukseen täytäntöön paneminen
Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun tuotteen tai palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

Lakisääteinen velvoite
Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Esimerkkejä näistä ovat:

 • Kirjanpitolainsäädäntö

Suostumus
Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi. Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

Kuinka kauan säilytämme tiedot?

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja vuoden sopimuksen päättymisestä mahdollisten valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä toisin vaadita.

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 26 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

Hakemuksia säilytetään hakemuksen jättäjän oman valinnan mukaisesti 3-24 kuukautta hakemuksen jättämisestä lukien.

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei lainsäädännössä sitä vaadita.

Rekrytointiin liittyviä tietoja voidaan jakaa konserniyhtiöiden sisäiseen käyttöön sekä mahdollisesti rekrytointiprosessiin osallistuville yhteistyökumppaneille, joiden kanssa MSK Group on solminut erillisen sopimuksen rekrytoinnista ja henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos luovutuksensaajalla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot?

Rekisteröityjen tietoihin ei ole tunnistettu kohdentuvan merkittäviä riskejä pois lukien rekrytointiin liittyvän henkilötiedon käsittelyn vaatima huolellisuus ja tietojen siirron sekä tallennuksen tekninen turvallisuus. Rekrytointiin liittyvien tietojen käsittelyyn ja suojaukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja sitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Rekisteröityjen on kuitenkin hyvä huomioida, ettei rekisterinpitäjä pysty ennakolta arvioimaan heidän itsensä toimittamien tietojen sisältöä ja siten suorittaa erityisiä suojaustoimia. 

Edellä mainitut riskit eivät nykyisellä suojaustasolla aiheuta riskejä rekisteröidyn oikeuksille tai vapauksille, mutta rekisteröidyn on syytä olla tietoinen näistä riskistä.

Laajamittaisista tietovuodoista toimitetaan sopimusosapuolelle (yhteyshenkilö) aina ilmoitus riippumatta siitä, onko asia ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva vai ei.

MSK Group -konsernin turvallisuustoimen päämääränä on turvata tietojen ja tietojärjestelmien saatavuus, varmistaa niiden luottamuksellisuus, varmistaa tietojen eheys sekä minimoida mahdollisista poikkeamista aiheutuvat vahingot. Suojaustoimet perustuvat toiminnasta tehtyyn riskiarvioon ja ne suhteutetaan suojeltavan kohteen ja siihen kohdistuvien riskien hallitsemiseksi.

Toimenpiteitä tietoturvallisuuden ja tietosuojan varmistamiseksi ovat:

 • Tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä lisäävillä toimilla pyritään varmistamaan merkityksellisen tiedon saatavilla olo silloin kun sitä tarvitaan. Tällaisia toimia ovat järjestelmien toiminnan varmistaminen, varmuuskopioinnit, varahenkilöjärjestelmät ja tiedon oikea arkistointi.
 • Tietojen eheyttä pyritään turvaamaan järjestelmien tarkistusten ja valvonnan kautta. Turvatoimien ja ohjeistuksen tavoitteena on ehkäistä virheitä ja laiminlyöntejä tietojen käsittelyssä.
 • Tietojen luottamuksellisuus pyritään varmistamaan organisatorisilla ja teknisillä keinoilla. Organisatorisina keinoina toimivat mm. salassapitosopimukset, määritellyt toimintaprosessit, ohjeistukset ja henkilöstön koulutus. Teknisiä keinoja ovat mm. virus- ja haittaohjelmasuodatuksen toteutus, tietoliikenteen salaus, vahva tunnistaminen, tietoverkon ja päätelaitteiden suojaus sekä salaus, tilojen lukitukset ja valvonta sekä paperiaineiston tuhoamisen osalta siihen erikoistuneen kumppanin käyttö.

Tutustu tytäryhtiöihin

Juncar Oy

Korkealaatuisten suomalaisten perävaunujen valmistaja.

 

Junkkari

Kokenut maa- ja metsätalouskoneiden valmistaja.

 

MSK Cabins

Menestyvä kansainvälinen ohjaamovalmistaja.

 

MSK Plast Oy

Muovin valmistukseen erikoistunut korkean teknologian yritys.

 

Erikoistunut vaativien ja asiakasspesifien ohjaamoiden suunnitteluun ja valmistukseen.